Mgr. Adéla Kutálková a Mgr. Marie Plášková absolvovaly vzdělávací kurz „Systém práce s nadanými dětmi“.

Kurz probíhal od října 2021 do ledna 2022, kdy byl zakončen závěrečnými zkouškami ve formě testu a odevzdáním závěrečné práce na dané téma.
Kurz byl velmi inspirativní a obohacující o mnoho dalších nových dovedností s využitelností v učitelském i jiném povolání.

Výstupem paní učitelky Mgr. Adély Kutálkové byla badatelsky orientovaná výuka zaměřená na děti prvního stupně, které zkoumaly vliv sladkého pití (coca – cola) na jejich zuby. Děti použily vejce, které ponořily do coca – coly, do vody a do octu. Na druhý den děti zjistily, co se vlastně děje s vápníkem, který je obsažený jak ve skořápce vajíčka, tak v jejich zubech. Od tohoto pokusu se výrazně snížil počet dětí, které si na svačinu nosí coca – colu. 🙂  FOTOGALERIE ZDE

Výstupem paní učitelky Mgr. Marie Pláškové byla taktéž badatelsky orientovaná výuka zaměřená na děti druhého stupně. Žáci 8. ročníku bádali po zákonitosti pro výpočet obvodu kruhu a délky kružnice. Pomocí různých měřidel a provázku měřily obvod různých válcových nádob (sklenice, květináče, víčka…), dále změřili průměr nádoby a následně obvod vydělili průměrem. Tímto pokusným měřením odvodili Ludolfovo číslo pí.  FOTOGALERIE ZDE

Badatelská lekce – popis
Badatelská lekce – obvod kruhu

V Ostravě 26. 1. 2022

Mgr. Marie Plášková