Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Škola se zapojila do projektu Magistrátu města Ostravy

REG. Č. PROJEKTU
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy. Statutární město Ostrava bude působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.

 

 

Brzy budu školákem – Beseda pro rodiče o tom, jak připravit své dítě na začátek školní docházky

Inkluze v Ostravě – Hlavní stránka | Facebook

www.talentova.cz

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání