Školní asistent

Školní asistent:
Konzultační hodiny: dle domluvy
Telefon: +420 596 714 803
E-mail: jiri.smelik@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 25 (přízemí)
Pozice je financována v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III.

Co dělá školní asistent?

Školní asistent pomáhá při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Má možnost navázat kontakt s rodinou a v případě potřeby ji navštívit (např. v rámci domácí přípravy tam, kde ji rodiče z různých důvodů nemohou zajistit, v případě potřeby ze strany školy něco vyřešit, nebo v rámci pomoci s dohnáním učiva při dlouhodobé absenci). Školní asistent je prostředníkem mezi školou, žákem a jeho rodinou. Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školu spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků. Poskytuje podporu pedagogům při administrativní a organizační činnosti podle potřeb.

Formy spolupráce:

  • individuální konzultace
  • doučování
  • návštěva rodiny žáka