Žákovský parlament

Činnost ŽP

Žákovský parlament na škole pracuje od 16. listopadu 2004. Zastoupení v něm mají žáci od 5. do 9. ročníku a pracují pod vedením p. učitelky Kovářové. Zástupci tříd se schází jednou za měsíc a společně plánují nebo navrhují akce pro žáky školy. Probírají záležitosti školy, na které mohou mít vliv a tlumočí přání a požadavky ostatních žáků. Pomáhají také s organizací akcí školy jako je např. Štrůdlování, Dny otevřených dveří apod.

Kovářová Dagmar