Přímá a jasná podpora školské inkluze

Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU

se Slezskou univerzitou v Opavě

při realizaci projektu OP VVV

Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí“

Cílem projektu je dosahování školního úspěchu a prevence předčasného odchodu žáků ze vzdělávání. Je sestaven z klíčových aktivit, prakticky se dotýkajících nabídky vzdělávacích programů pro žáky ve školním a domácím prostředí k rozvoji klíčových kompetencí, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti.