Celé Česko čte dětem

https://celeceskoctedetem.cz/

Dne 4. 5. 2023 žáci 4. B navštívili knihovnu, aby se dozvěděli, JAK SE VAŘÍ KNIHA – fotogalerie

Zjistili, že od nápadu autora ke knize na pultu knihkupectví uběhne často velmi dlouhá doba.
Na vzniku knihy se podílí mnoho lidí. Seznámili se s profesí redaktora, korektora, tiskaře a dalšími.

Víte, že knihu Harry Potter v různých nakladatelstvích mnohokrát odmítli? Až na devatenáctý pokus to vyšlo. Je dobře, že to autorka nevzdala!

V knihovně se všem líbilo, načerpali jsme inspiraci pro vlastní četbu, a když vezmeme do ruky knížku, už víme, jakou práci to dalo, než vznikla.

Mgr. V. Varcholáková

Týden čtení – fotogalerie

Netradiční čtení na netradičních místech a s netradičními lidmi zažili žáci v hodinách čtení a literatury během posledního březnového týdne. Nechybělo předčítání starších dětí mladším, 2. A si vyzkoušela detektivní čtení
a v některých třídách zazněly pohádky i v cizích jazycích.

Na druhém stupni byly hodiny obohaceny přednáškou knihovníka Tomáše Fiuráška na téma „Horor nejen v klasické literatuře“ a návštěvou autorky dětských vzpomínkových knih Kateřiny Plačkové. Ta žáky provedla tradicemi, zvyky
a pranostikami během roku.

Vše vyvrcholilo velkou burzou dětských knih, která stala součástí velikonočního jarmarku.

Celý týden tak poukázal na skutečnost, že číst se dá všude a čtení sluší každému.

Týden čtení aneb čtení sluší každému – fotogalerie

Dvěma čtenářskými dílnami se zapojila do týdenního projektu i 3. C.

První dílna 27. 3. byla věnována knihám od Martiny Špinkové. Kniha O tajemství se lehce dotýká toho, co je a co není tajemstvím, jak s ním můžeme zacházet, jak ctít cizí tajemství a kde má tajemství své místo. Druhá kniha Anna a Anička je obrázková knížka inspirovaná skutečným příběhem malé holčičky, jak se svým vlastním způsobem vyrovnává se smrtí milované babičky, které předchází mnoho společných zážitků.

Obě knihy vydala Cesta domů, která poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým. Paní učitelka dětem předčítala z knih a na podkladě jednotlivých kapitol u žáků vyvolala velmi zajímavou diskuzi. Děti měly možnost získat informace o dané problematice i z jiného úhlu pohledu.

Druhá čtenářská dílna 28. 3. byla zaměřena na dokončení příběhu, ztotožnění se s hlavním hrdinou. Žáci si přinesli své rozečtené knihy z domova, posléze se 15 minut věnovali tichému čtení, na závěr měli představit přečtený úryvek a dokončit jeho děj dle vlastní fantazie.

Dílna pomohla dětem rozšířit představivost i své rétorické schopnosti, díky kterým vzaly děj knih do svých rukou.

Čtení dětem v přípravce – fotogalerie

V rámci projektu Celé Česko čte dětem navštívili šesťáci naši přípravnou třídu. Sam a Agátka četli dětem pohádku Hrnečku vař.

Poprázdninové čtení s Ondřejem Sekorou ve 3.C – fotogalerie

Čtení v MŠ – fotogalerie

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme opět zavítali s deváťáky do Mateřské školy Františka Formana, kde jsme dětem před spaním četli Ezopovy bajky.

2. třídy – Návštěva knihovny – fotogalerie

V prvním květnovém týdnu se žáci druhých ročníků zúčastnili besedy v dětském oddělení knihovny Dr. Martínka v Ostravě – Hrabůvce s názvem „ Strašidelné putování“. Žáci si v tomto poutavě připraveném programu vyslechli vyprávění o nejznámějších hradech a zámcích Moravskoslezského kraje, o pověstech z těchto míst, seznámili se s různými strašidly a nadpřirozenými bytostmi, plnili zajímavé úkoly a měli možnost nahlédnout do mnoha knih, kde se o těchto postavách mohou dočíst více.

Návštěva knihovny – fotogalerie

Pověsti se staly hlavním tématem naší návštěvy v knihovně. V návaznosti na povídání jsme následně uspořádali ve třídě čtenářskou dílnu. Děti si prohlédly knihy, které doma s touto tématikou četly, vyplnily pracovní list a na závěr si ověřily znalosti v bojovce s tajenkou.

Čtení s MgA. Jaroslavem Ježíkem – fotogalerie

V rámci projektu nás navštívil filharmonik, pedagog a fagotista s letitou praxí MgA. Jaroslav Ježík. Vystudoval JAMU v Brně, působil v Moravské filharmonii Olomouc a nyní je dlouholetým členem Janáčkovy filharmonie Ostrava. Jeho obor zahrnuje nejen hru na fagot a kontrafagot, ale také vyučuje na ZUŠ hru na zobcovou flétnu, klarinet a fagot.
Jaroslav Ježík je pravidelně členem porot soutěží dechových nástrojů. Úzce spolupracuje s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě jako pedagog v rámci učitelské praxe a jako spoluhráč při koncertech s absolventy JKO. Od roku 2013 je členem habilitační komise při JAMU v Brně. Je hlavním lektorem fagotových workshopů pořádaných v pravidelných měsíčních intervalech pro fagotisty všech úrovní. Tyto kurzy jsou pořádány pod záštitou Evropské unie a Fakulty umění Ostravské univerzity. Probíhají v prostorách sídla Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Připravil si pro nás oblíbenou knihu z dětství Dášeňku, čili život štěněte. Předčítal dětem, povídal o svém dětství a knihách. Také dětem představil skvostný nástroj fagot, přiblížil hru na něj a v závěru nám zahrál melodie z dětských pohádek a filmů.

Novoroční čtení s Lydií Poledníkovou – fotogalerie

Formanku v novém roce navštívila paní ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava Lydie Poledníková, jehož členkou je 40 let a ve vedoucí funkci 30 let.  S dětmi si povídala nejen o knihách ze svého dětství, které jí nesmí ani nyní chybět v její domácí knihovničce, ale také o své zajímavé, mnohdy náročné profesi. Děti seznámila s činností spolku, se zásadami první pomoci, se zajímavými historkami humanitární jednotky a odpovídala na jejich dotazy. Děti ji na oplátku přinesly ukázat své oblíbené knihy.

Novoroční čtení jsme ukončili písničkou a s úsměvem nejen na rtu, ale i v srdci.

Starší žákyně předčítají prvňáčkům – fotogalerie

V pátek 14. 1. přišly dvě žákyně 6. B – Magdalénka a Isabelka – v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ přečíst dětem z 1. A pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Kromě četby si připravily i dramatické ztvárnění pohádky, hry a výtvarné činnosti. Pro prvňáčky to bylo pěkným zpestřením hodiny.

Adventní předčítání na Formance –

V tomto týdnu se u nás na škole uskutečnilo v rámci Celé Česko čte nejen čtení s panem Bc. Pavlem Kotalou, lesníkem z Lesní školy Bělský les, ale také žáci druhého stupně předčítali v naší knihovně prvňáčkům. Pan Kotala četl z knihy Byliny malé čarodějky, která vařila různé lektvary.
Také donesl bylinky, uvařil voňavý adventní čaj a povídal, k čemu bylinky slouží, jak je pěstovat a proč.

Letem světem s Večerníčkem – fotogalerie

Knihovna města Ostravy pořádá pro žáky ZŠ pravidelně besedy a knihovnické lekce.
Naši nejmenší – prvňáčci – v listopadu absolvovali první návštěvu knihovny s programem Letem světem s Večerníčkem.

Týden knihoven – 25. ročník – fotogalerie

Celostátní akce „Týden knihoven“ se snaží ukázat knihovnu jako příjemnou i užitečnou alternativu trávení volného času, možnost vzdělání a hledání nových informací.

Školní knihovna prezentovala svou nabídku knih a možností našim žákům.

Týden čtení dětem v České republice – 4. 10. – 10. 10. 2021 fotogalerie zde

11. Týden čtení dětem v České republice

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ jsme se opět zapojili do týdne čtení.

Dospělí i deváťáci zpříjemnili dětem hodiny literatury čtením českých pohádek.

České pohádky, aneb procházka pohádkovým světem.

V rámci akce Celé Česko čte se žáci projektovým dnem seznámili s klenotem české literatury – s pohádkami Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena.
Donesli si pohádkové knihy, hráli pohádkovou bojovku, četli oblíbenou pohádku, určovali pomocí kvízu informace o českých národních pohádkách a zakončili den sestavováním obrázkové osnovy k jednotlivým pohádkám.

11. ročníku Týden čtení dětem se zúčastnila i naše škola. Akci nám nyní zaštítil Mgr. SaidHabboudji – pedagog, sportovec, trenér Blue Volley.
Ve svém dětství a dospívání žil v Alžíru, ve Francii a nyní žije již 22 let v České republice.  

S dětmi si povídal nejen o arabsky psaných knihách, ze kterých následně předčítal, ale také jim přiblížil psaní arabského písma.  

Na prvním stupni v tomto týdnu také žáci 9. ročníku předčítali pohádky a s dětmi vyplňovali pracovní listy k danému tématu. Nakonec děti dostaly za snahu záložky do knihy věnované projektem Celé Česko čte.

První poprázdninové čtení fotogalerie zde

Žáci z druhé třídy si do školy donesli svou první knihu, kterou četli během letních prázdnin. O prožitek z prvního prázdninového čtení se podělili se svými spolužáky v rámci dílničky čtení, založili si svůj čtenářský deník a nakreslili vhodnou ilustraci ke své knize.

Naši prvňáčci byli pasováni na čtenáře v Knihovně města Ostravyfotogalerie zde

Týden čtení dětem  

Celostátní svátek dětí a literatury probíhá vždy první týden v červnu.

Také jsme se zapojili a v tomto týdnu oslavovali literaturu. Na prvním stupni uchopili knihu učitelé z druhého stupně a předčítali žákům. Například z knihy Fimfárum předčítal pan učitel Kubes, který rovněž poukázal na osobnost pana Wericha. Na druhém stupni předčítání vzalo do vlastních rukou vedení školy. Společné čtení je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti děti. Proto věříme, že i rodiče se s nadšením do akce zapojí.

V dílně čtení jsme ve 2. C zpracovávali moderní verzi lidové pohádky O červené Karkulce- Žlutou Karkulku. Dětem se tato jiná zpracování moc líbí.

 2. A

fotogalerie zde

Novoroční předčítání

Mgr. Ivana Tutková

Mgr. Lenka Gavlasová

Našeho novoročního předčítání se ve škole ujala paní zástupkyně Mgr. Lenka Gavlasová a paní učitelka matematiky Mgr. Ivana Tutková.

I v této nelehké době byly děti v prvních ročnících provázeny knihou, kterou zná snad každý z nás, Honzíkovou cestou, jejímž autorem je Bohumil Říha. Pro první předčítání byla kniha vybrána záměrně. Knihu s malebnými ilustracemi má oblíbenou snad každý od útlého dětství až po dospělost. Nemohli jsme ji tedy opomenout. Se zaujetím žáci poslouchali příběh o dědečkovi a Honzíkovi. Děti se v závěru čtení staly vlastními ilustrátory knihy.

Ve druhých ročnících bylo dětem předčítáno z knihy Malý princ. Většina dětí znala spíše filmovou podobu. Přečtena byla část s liškou. S Malým princem děti plnily úkoly v čtenářském listě, kde hledaly rozdíly, popsaly části růže a následně si ji dle vlastní fantazie, vybarvily. Poslední částí setkání bylo napsat, co je v knize zaujalo a namalovat malou ilustraci.

fotogalerie zde

Moje první čtení

V prvních ročnících měli žáci možnost nahlédnout do tajů prvního čtení. Donesli do školy ukázat svou první knihu, kterou čtou se svými rodiči doma. Žáci s nadšením povídali, proč si vybrali k prvnímu čtení danou knihu. Během dvouhodinové čtenářské dílny vybrali část z knihy, která je nejvíce zaujala. Vzájemně si knihy půjčovali a listovali v knize od svých spolužáků. Také jsme zaměřili pozornost na pojmy – autor knihy, ilustrátor, obsah knihy, počet stran. V závěru si vybrali knihu a stali se na malou chvilku ilustrátory.

fotogalerie zde