EVVO

Koordinátor EVVO:

Mgr. Dagmar Ježíková

e-mail: dagmar.jezikova@zsformana.cz

Na Formance jsme vytvořili environmentální nástěnku s EKOKODEXEM naší školy. Jsou zde vyobrazeny naše úspěchy, zapojení se v jednotlivých projektech, informace o proběhlých i nastávajících akcích.

 
Expedice 3.C za poznáním památek UNESCA v Kroměříži – fotogalerie zde

 

Expedice za poznáním – fotogalerie zde
3.C se vydala na expedici do Teplic nad Bečvou. Badatelsky žáci zkoumali přírodu všemi smysly. Měřili obvod a průměr stromů, pod lupou sledovali přírodniny, vážili jednotlivé přírodní úkazy, hráli přírodní pexeso a také si zatancovali tanec a nabírali sílu z okolní krajiny. S radostí jsme prožívali každou minutku našeho poznání. Děkuji 3.C za nádherný den a rodičům za aktivní podporu třídy. Mgr. Ježíková Dagmar
 
 
Kozí farma – fotogalerie zde
V pondělí 12. 6. jsme společně navštívili kozí farmu v Krmelíně, kde jsme se dozvěděli hodně zajímavých informací o chovu koz a ovcí.
V cukrárně jsme si dali výbornou zmrzlinu a zákusky a vyšlapali jsme krmelínský kopec, kde jsme měli krásný výhled na okolí.
Výlet jsme si moc užili. M. Repperová

 

fotogalerie ZDE

 

Barevný den s EKO – KOM – fotogalerie zde

Dne 26. 5. se 3. – 5. třídy účastnily v Ostravě Barevného dne s EKO – KOM. Akce byla zábavnou a naučnou formou zaměřena na třídění odpadu a ochranu životního prostředí. Žáci mohli soutěžit v tematických hrách, vyzkoušet si jízdu v minipopelářském autě, jezdili na motokárách a koloběžkách, stavěli puzzle, klouzali se na skluzavkách či skákali ve skákacím hradě. Akce se nám moc líbila. 

Venkovní výuka 

Seminář pro koordinátora EVVO se uskutečnil v Domě přírody Poodří, který se zde seznámil se základními principy, metodami a pomůckami venkovní výuky. Vyzkoušel si badatelskou metodu učení přírodou a získával představu o začlenění učení venku do svého předmětu či školy. Seminář je součástí projektu podpořeného SFŽP, a proto do začátku získal jedinečnou sadu pomůcek. Zapojil se do vznikající sítě Venkovních učitelů a uskuteční se svými žáky výpravu za poznáním do Teplic nad Bečvou. Žáci budou měřit vlhkost půdy, teplotu vody, seznamovat se s živočichy v dané lokalitě.

                                                              

 

 

 

Dnes, 3. 4. 2023,  si žáci 3.C zasadili semínka osení, hrachu, řeřichy a odnesli domů velikonoční zahrádku s dřevěným plotem.

 

Lesní škola – fotogalerie zde
Učení v lese bylo zábavné a poučné, navíc procházka na čerstvém vzduchu je zdravá🙂.
Děkujeme lesní škole👍, nalezené semínko javoru si zasadíme, bude nám připomínat báječně prožitý den😊
 
 
Vítězové sběru žaludů 2022/2023

Děkujeme všem třídám, které se zapojily do sběrové akce žaludů pro zvířátka.

Celkem se zúčastnilo 14 tříd a podařilo se nasbírat 545 kg žaludů a 175 kg kaštanů.

 1. místo  5. A     (247kg)

 2. místo  5. B

 3. místo  3. B

Z části výtěžku odhlasovaly vítězné třídy sponzorování vydry říční v Záchranné stanici Bartošovice.

 

               

 

 
 
 
Soutěž Mladý zoolog
Úterý 8.11. bylo pro vybrané žáky 2. stupně ve znamení soutěže Mladých zoologů, které se konalo v naší krásné ZOO Ostrava. Počasí nám snad více než přálo, mnozí v ZOO odhodili zimní bundy a také mohli odlehčit svým hlavám, když v 10:30 v soutěži zaměřené na primáty a jejich ochranu bojovali o cenné body. Díky příspěvku SRPŠ měly všechny děti vstup do ZOO zdarma a čas před soutěží i po soutěži využily k prohlídce některých expozic. Cestu domů jsme si navíc zpříjemnili procházkou ze ZOO až do centra Ostravy. Jsme zvědaví, jak jsme dopadli, ale ještě lepší pocit máme, že jsme si dnešní den všichni užili a celá soutěž proběhla v duchu fair play.
 
 
Letem vodním světem – fotogalerie zde

Žáci 3.C navštívili environmentální centrum Resort Hukvaldy.
Dozvěděli se něco více o vodním světě, jaké jsou vlastnosti vody a jaký je v ní život. Prozkoumali základní druhy vodních bezobratlých živočichů a rostlin vyskytujících se v biotopu vody. Seznámili se s nejčastějšími druhy v našich vodách a jejich vývojovým cyklem. Vyzkoušeli si také odlov vodních bezobratlých živočichů a určovali jednotlivé druhy pomocí určovacího klíče. V rámci programu se žáci také dozvěděli, jak klimatické změny ovlivňují různé druhy vod a jejich vlastnosti a jak správně o vodní plochy pečovat.

 
Projekt Lžička medu – fotogalerie zde

V úterý 11.10. proběhl ve třídě 1. A projekt „Lžička medu“. 🐝Děti se dozvěděly spoustu informací o včelách, jak žijí, proč jsou pro člověka důležité a také prospěšné. Ochutnaly med, zahrály si na sběrače medu a vyrobily si svíčku. Byly to zdařilé 2 hodiny.😊
Třída 1.A s paní učitelkou.

……………………………………………………………………………………………

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana biodiverzity a podíl zoologických zahrad při EVVO
Konference se konala 6.října 2022 v aule Vysoké školy podnikání za organizace ostravské zoologické zahrady.  Jejím cílem bylo poukázat na poslání moderních zoologických zahrad v oblasti ochrany přírody, zdůraznit osvětovou úlohu zahrad a prezentovat možnost spolupráce škol i dalších vzdělávacích zařízení se zoologickou zahradou.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednotky objemu – fotogalerie zde
 
 
 
Svět je náš – fotogalerie
Na naší škole se environmentální tematikou zabývá zájmový útvar Svět kolem nás. Zde se děti učí pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Děti si zde vytvářejí povědomí o možnostech dopadu lidské společnosti na krajinu a přírodu vůbec.
Při našich činnostech se řídíme hesly:– chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve poznat– chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe– každý z nás nese kus zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žije– budoucnost planety Země je v našich rukou
 
 
Příroda pod lupou s nadanými dětmi z 3.C – fotogalerie zde

Regionální znalec 3. setkání – expedice

Každá příroda a krajina potřebuje svého pozorovatele, objevitele, obdivovatele a průvodce. Zaslouží si také smířlivý a celostní přístup.
Nastávající regionální znalci Moravskoslezského kraje objevovali krajinu v oblasti Zlatých Hor.
 
 
Přírodopisně-zeměpisná exkurze na Lysou horu

Na začátku září se naše třída, 7. B, zúčastnila přírodopisně- zeměpisné exkurze s cílem zdolat Lysou horu. Vylézt na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd bylo přáním většiny žáků, pro některé to byl vůbec první „výšlap“ na tuto beskydskou královnu.

Začátkem trasy byla obec Ostravice, kde jsme obdivovali řezbářské umění na výstavě dřevěných soch.  Pak jsme vyrazili – čekala nás bezmála 12 km dlouhá trasa s převýšením téměř 1000 metrů! Cestou jsme si všímali nejen hojně rostoucích hub (někteří žáci si úlovky nesli v batohu domů na pozdější smaženici), ale i typické flóry vyšších nadmořských výšek v této krásné CHKO. Z fauny nás zaujali především kůrovci, kteří po stovkách lezli po kmenech smrků. Žáci si také všímali, že v oblasti, kterou jsme procházeli, má své teritorium naše největší volně žijící kočkovitá šelma – rys ostrovid (kterého jsme viděli naštěstí pouze na informačních tabulích :)). Také jsme si připomínali, jaké jsou pravidla chování v této chráněné lokalitě.

První skupina zdolala vrchol rychle, zhruba po 2 hodinách byli v cíli. Na druhou skupinu pod vysílačem ale museli počkat zhruba hodinu. Už bylo jasné, že náš plán vrátit se zpět do Ostravy v 18 hodin asi nevyjde… Nahoře jsme se navíc museli posilnit na dalších 12 kilometrů, které nás ještě čekaly. Cesta zpět ubíhala sice trochu rychleji, ale po nerovném terénu se některým nožkám s puchýři šlo hůř než nahoru. Jít rychleji už prostě nešlo.

Ujely nám dva vlaky, ale i přesto se všech žáků na zpáteční cestě zmocnila euforie, že to dokázali a mají to za sebou. Nakonec jsme domů přijeli až za tmy. Nohy nás bolely a někteří si sáhli takříkajíc „na dno“, ale nevadilo nám to. Všichni jsme si totiž užili jedinečný zážitek, na který nikdy nezapomeneme.

Mgr. Martina Holbergová

FOTOGALERIE ZDE

 
 
 

FOTOGALERIE ZDE

 
Učitel v roli regionálního znalce 2. setkání – výprava
Tentokrát naše zvídavé kroky mířily do malebného městečka Doubravy a jeho okolí.

Krmelínský kopec – fotogalerie

Jarošův statek – fotogalerie

Muzeum Ostrava – fotogalerie

HLEDEJ PRAMEN VODY – fotogalerie

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. již tradičně připravuje pro žáky 4. a 5. tříd u příležitosti Světového dne vody zábavně-vzdělávací projekt HLEDEJ PRAMEN VODY.

Cílem této soutěže je, aby žáci pochopili samotnou podstatu vody, její životodárnou funkci a nenahraditelnost. Aby si uvědomili, že VODA JE ZÁKLAD ŽIVOTA a že bez ní není možný život na Zemi. Soutěž, která baví a zároveň vzdělává, letos oslavila jubilejních 20 let.
Náš tým ŽELVIČEK ze 4. A se do této zajímavé soutěže přihlásil a snažil se prokousat celou teoretickou částí, získat co nejvíce bodů PLUS a MOTIVAČNÍCH KAPEK a dostat se tak do samotného velkého finále. Podařilo se nám to!

25 škol si přišlo poměřit své síly na Slezskoostravský hrad v pátek 3. 6. 2022. V tento krásný sluneční den měla praktická část soutěže rozhodnout o 3 nejlepších týmech. Přestože jsme se na stupně vítězů nedostali, získali jsme prvenství ve speciální  kategorii VodoSTAR za natáčení videí a tvoření prezentací. „Želvičky“ si domů přinesly obrovský pocit radosti, úsměv na tváři, pohár, diplom a další promodárečky „Hledej pramen vody 2022“.

Gratulujeme všem vítězným týmům a děkujeme pořadatelům a organizátorům této úžasné akce. Jsme šťastni za to, že jsme se mohli soutěže zúčastnit, aktivně bojovat, vzdělávat se zábavnou formou a užít si toto krásné finále.

4. A s paní učitelkou Renátou Krausovou

Africká zvířata – fotogalerie

Děti z 1. stupně navštívily zajímavý vzdělávací program v ZOO Ostrava. Lektorka povídala o zajímavostech různých druhů zvířat žijících v Africe. Děti byly nejprve seznámeny s různými biomy tropického a subtropického pásu, měly možnost držet v rukou pazneht a obratel žirafy, luštily křížovky. Také měly možnost pohladit si pštrosí pero a mládě pštrosa. Seznámily se s novými pojmy, které při cestě zpět opakovaly a zkoušely se navzájem. Zážitková výuka se vydařila za příznivého počasí a v radosti všech.

Mgr. Dagmar Ježíková

Učitel v roli regionálního znalce – fotogalerie

V rámci dalšího vzdělávání se koordinátor EV na naší škole zapojil do zajímavého projektu, který je realizován ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a finančně podpořen v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.
Tři setkání probíhají nejen v učebně, ale nejvíce poznatků se čerpá v naší krásné a zajímavé přírodě, v podobě vycházky, výpravy a expedice, kde koordinátoři nachází otázky typu „Jak na to?“.

Den Země na Formance jsme oslavili dne 21. 4. v Bělském lese – fotogalerie 

V tento významný den jsme se zapojili do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko, která nyní probíhá na celém území naší republiky. Žáci se dopoledne věnovali úklidu v Bělském lese, proběhli si environmentální stezku a ve výukovém areálu se zúčastnili programů na téma „Jsme to, co jíme?“.

Naši akci podpořil nejen projekt Ukliďme Česko – věnovali nám pytle a rukavice, ale také SRPŠ, jež věnovalo žákům odměny za splnění stezky.

Vyhodnocení sběru baterií – zde

Za 1. místo ve sběru baterií byla sdružením rodičů odměněna třída 4. A poukazem na 1000,- Kč.
Gratulujeme!

 
 
Tonda Obal – fotogalerie
V minulém roce jsme se s pojízdnou projektovou výstavou setkali v rámci distanční výuky a v letošním roce výstava navštívila naši školu. V rámci svého působení v celé naší republice proškolila již velkou část českých škol. V letošním roce patříme i my mezi školy, kde lektoři hravou formou seznámili žáky 1. i 2. stupně s různými programy odpadové výchovy.
 
 
 
 
Hledání vosího žihadla 
 
Vybraní žáci sedmého ročníku se zúčastnili soutěžní ekokonference. Žáci pod vedením p. učitele Jakuba Hořavy vytvořili záznam s obhajobou badatelské práce na téma Hledání vosího žihadla a zaslali jej do soutěže.
Z deseti škol jsme se umístili na krásném 2. místě.
 
 
 
 
 
Exkurze do muzea – fotogalerie

25. 2. 2022 Páteční výuku jsme si zpestřili návštěvou Ostravského muzea. Viděli jsme stálou expozici k historii města a přírody na Ostravsku, a také retrosbírky 80. let.

 
 
Zimní království – fotogalerie
 
Projektovým dnem žáky z 2.C provázela Paní Zima. Provedla je všemi různými zasněženými cestičkami zimy. Nejprve zpívala dětem o měsících v roce, následně hovořila o zimním období, hibernaci zvířat, polární krajině a vše ukončila zimní bojovkou.
 
 
 

Dne 23.11.2021 zažila 3.B „jiné vyučování“ – fotogalerie

Lesní škola v Bělském lese děti nadchla. Krmení bažantů, pozorování korun stromů zrcátkem, zmrzlé kapky rosy na spadaných listech, počítání věku stromků v oplocence, relaxace v lesním tichu, skládanky zvířecích rodin, paroží zvěře, voňavé bylinky, poslední plody brusinky, miminka stromů v lesní školičce, sledování hbitosti veverek, poznávání vycpaných zvířat a mnoho dalšího se všem líbilo. Nakonec si děti ještě chvilku za odměnu zaskotačily na prolézačkách.

Pěkný den, snad budeme mít příležitost příští rok zase Lesní školu navštívit.

Mgr. V. Varcholáková a děti 3. B

Lesní škola a II. C v úterý 9. 11. – fotogalerie

Zelená škola

Stali jsme se členem projektu Zelená škola, kde je zaregistrováno více než 500 škol.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Projekt podporuje uvědomělé chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Zapojit se mohou učitelé, žáci, rodiče, ale i další veřejnost.

Oblastní spolek Hájenka, aneb povídáme nejen o medu – fotogalerie zde

Středisko ekologické výchovy Hájenka zahájila svou činnost v roce 1997 a od samotného počátku realizuje školní programy ekologické výchovy pro děti v mateřských, základních a středních školách. Jejich programy ekologické výchovy, ať již vnitřní nebo terénní, mají svou náplní vzbudit zájem dětí o živou i neživou přírodu a všechny jejich součásti, o problematiku soužití člověka s jeho životním prostředím. Nemají nahradit práci pedagogů, nýbrž ji vhodně doplnit o informace, na které v rámci klasické školní výuky nezbývá prostor anebo vyžadují hlubší specializaci.

V prvním listopadovém týdnu se naše škola zapojila do projektů organizace.

Žáci 1. stupně hovořili s lektorem na témata – Lžička medu, Netopýři a les, Expedice Modrá planeta, Energie hýbe světem.

Exkurze do OZO – fotogalerie: 6. B, 7. B

Den zdraví na SZŠ Ostrava – fotogalerie zde

Bádáš, bádám, bádáme

Dne 6. října se žákyně naší školy účastnily finále krajského kola soutěže „Bádáš, bádám, bádáme“, která se konala na ZŠ Březinova v Zábřehu. Jana, Daniela a Tereza obhajovaly prezentaci s měřením vodivosti v různých roztocích. Měřenými roztoky byly voda z kohoutku, voda se solí, s jedlou sodou, cukrem, octem a kyselinou citronovou. Stejné roztoky holky zkoumaly i na hodnotu pH, to ovšem děvčata nezaujalo natolik, aby měření opakovaly. I přes pěknou prezentaci a obhajobu se na stupních vítězů neumístily. Přesto si zaslouží velkou pochvalu za přípravu a reprezentaci školy. – fotogalerie zde

fbt

O lese se učíme v lese – fotogalerie zde

Bělský les z pohledu lesníka 

Lesní pedagogika přibližuje žákům lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi. V Bělském lese provázel žáky 1. stupně touto cestou pan Bc. Pavel Kotala.

ZDRAVÁ 5 – fotogalerie zde

Šelmy v Zoo – fotogalerie zde

Žáci prvního stupně navštívili výukové centrum v Zoo Ostrava, kde se ve venkovních prostorách uskutečnil program Šelmy v Zoo.

Ukliďme Česko – fotogalerie zde

I v letošním roce se naše škola zapojila do akce Ukliďme Česko

Svět kolem nás – fotogalerie zde

Na naší škole se environmentální tématikou zabývá zájmový útvar Svět kolem nás. Zde se děti učí pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Děti si zde vytvářejí povědomí o možnostech dopadu lidské společnosti na krajinu a přírodu vůbec.
Při našich činnostech se řídíme hesly:
– chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve poznat
– chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe
– každý z nás nese kus zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žije
– budoucnost planety Země je v našich rukou

Výlet 7. B – fotogalerie zde

Dne 8. 9. 2021 třída 7. B  navštívila hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně.

Tento celodenní výlet třída získala za výhru v soutěži: Hledej pramen vody 2020.

Letní škola koordinátorů EVVO – srpen 2021 – fotogalerie zde

7. ročník letošní Letní školy koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje se uskutečnil v měsíci srpnu v Konferenčním centru v Malenovicích pod názvem „Lysá hora, jak ji neznáme“. Koordinátorům odborníci z praxe přednášeli v učebně i v terénu z oblasti bryologie a malakozoologie. Informace o historii až po současnost Lysé hory nám svým výkladem přiblížil místní znalec Beskyd.

Vyhodnocení sběrových soutěží:
 
Sběr papíru 2020/2021
 
1. místo   Klíčová Kristýna, 1. A
2. místo   Živčáková Anna, 1. A
                   Živčáková Eliška, 4. A
3. místo   Dubská Julie, 7. A
 
 
Sběr žaludů a kaštanů
 
1. místo   3. A
 

Přírodovědná vycházka

Nadaní žáci 6. tříd se zúčastnili přírodovědné vycházky a mikroskopování na téma květ.
Cílem bylo nasbírat rostliny pro tvorbu herbářů a zařadit je do druhu. Kromě rostlin se žákům podařilo zblízka pozorovat bezobratlé živočichy i obratlovce.

Mgr. Jakub Hořava

fotogalerie zde

Putování za medem

…tak se nazývá program ve Světě Techniky Ostrava, kde se žáci aktivně zapojili do života včel. Třídili, přiřazovali, rozpoznávali a prostřednictvím robotické včelky rozvíjeli základy programování. Program aktivně podporuje povědomí o ochraně přírody.

fotogalerie zde

Malí zahradníci

Naši prvňáčci vyrazili na školní zahradu a zasadili do vyvýšených záhonků ředkvičky, pažitku i sazeničky jahod.
Před prázdninami se budou těšit na svou úrodu.

Den Země

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

V letošním roce se naši žáci v rámci projektového dne seznámili s faunou i florou jednotlivých kontinentů, procházeli stezkou poznání a sestavili si dřevěnou lodičku, která s nimi proplula kolem architektonicky překrásných památek UNESCO.

fotogalerie zde

Den Země 2. A

Distanční výuka s Tondou Obalem

V naší škole jsou žáci i během distanční výuky zapojeni do projektu Tonda Obal na cestách. Při videokonferenci se seznámili s tím, jak nakládat s odpady, které si vytváříme. Dozvěděli se, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj vyrábí. Žáci měli také možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů, získali povědomí o skládkách, spalovnách a třídících linkách. Nyní již bezpečně poznají barvy kontejnerů, které jsou běžné na ulicích. Držme jim pěsti, aby své poznatky a nabyté informace použili v reálném životě.

fotogalerie zde

…a další screeny z besedy pro 7. ročník

Bylo to super, sedmáci hezky odpovídali a kývali hlavami. Viděl jsem, že všichni dávají pozor. Takové zábavné a užitečné zpestření výuky se hodilo. Bylo to nabité zajímavými informacemi a někteří otvírali pusu údivem nebo valili oči. 🙂 Děti mají nyní ohledně recyklace už jasno.

Mgr. Jakub Hořava

Získali jsme titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“

Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO každoročně hodnotí environmentální aktivity škol v regionech ČR. Klíčovým záměrem projektu je především podpora rozvoje environmentální výchovy na školách. Dalším záměrem je prezentovat školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Hodnocení je rozděleno do tří stupňů dle aktivit školy. Naše škola získala titul nejvyšší – Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.

Nadaní žáci 1.C bádají i v době distanční výuky

Pokus – STĚHOVÁNÍ BAREV – prováděli samostatně pod dohledem rodičů. Sledovali, za jak dlouho se začne naplňovat druhá nádoba kapalinou a zjišťovali vlastnosti papíru.

Mgr. Dagmar Ježíková

fotogalerie zde

Přírodovědná expedice do Bělského lesa 

Žáci prvního ročníku se dnes vydali na vědeckou výpravu do Bělského lesa. Snažili jsme se zjistit všemi smysly, co nejvíce informací o zimní přírodě. Sledovali jsme charakter kůry jednotlivých stromů, velikost kmenů, letokruhy na pařezech. Posuzovali rozdíl v růstu jednotlivých rostlinek na slunci, ve sněhu, pokrytí přírodnin mechem. Poslouchali jsme šum lesa i s různými ptačími zpěvy.

fotogalerie zde

Příroda na dosah 

Pro nadané děti z 1. C byl připraven cyklus témat, který je provedl královstvím přírody.
Žáci se seznámili s živočichy v naší přírodě, jak s ohroženými, tak i s chráněnými druhy. Nejen že obohatili své znalosti o nové pojmy /např. obratlovec, obojživelník/, ale také si kreativními činnostmi se svými spolužáky předávaly nabyté znalosti zábavnou formou.

fotogalerie zde

Zimní hrátky se zvířátky – 1. A, B, C

Dne 28. 1. proběhlo ve všech třech prvních třídách zakončení měsíčního hravého učení projektovým dnem – Zimní hrátky se zvířátky. Děti nejen v tento den, ale po celý měsíc leden čekala spousta aktivit – skládačky se zvířátky, doplňovačky, křížovky, hádanky, básničky, malování zimy, malování lesních zvířátek u krmelce a u krmítka, výroba papírového krmítka, tříkrálová skládačka, poznávání stop zvířátek na sněhu, počítání se zvířátky, čtení a vypravování o zimě. Zajímavé aktivity žáci plnili jednotlivě i ve skupinkách. Dětem se všechny aktivity líbily. Prvňáčci plnili jednotlivé úkoly se zaujetím a nadšením.

Podívejte se na nás
fotogalerie 1. A
fotogalerie 1. B
fotogalerie 1. C

https://www.tonda-obal.cz/

Hledej pramen vody

V úterý 8. 12. 2020 předali organizátoři soutěže, kterou každoročně pořádá společnost OVAK, hlavní výhru za 1. místo v soutěži Hledej pramen vody žákům 6. B naší školy.

Hlavní cenou, kterou do soutěže věnoval magistrát města Ostravy, byla finanční částka 12.500 Kč, pohár vítězů, diplomy a krásné dárky pro každého z týmu soutěžících.

Těší nás, že ze všech 30 týmů ostravských škol, které se do této soutěže přihlásily, právě naši Hastrmani vybojovali svou pílí, nadšením a úžasnými nápady 1. místo.

Gratulujeme! 🙂 

fotogalerie zde

Naši školní mazlíčci

7. B – morče Nikita

8. B – ježek Karel Šmudla Sonyk

8. C – strašilka Lupenitka

9. A – agama Annie

fotogalerie zde

26. 11. 2020 – Podzimní hrátky našich prvňáčků

V pozimním projektu se prvňáčci seznámili s novými aktivitami, hrami a činnostmi, jejichž cílem bylo hlubší a ucelenější poznání a seznámení se se změnami, které probíhají v podzimním období. Také si vytvořili koutek s podzimními plody, poznávali jednotlivé listy a jejich barevnost, rozeznávali vůni jednotlivých sušených bylinek. Zamýšleli se, proč lidé sklízejí ovoce a zeleninu, proč ji zavařují a uskladňují, proč někteří ptáci odlétají a jiní přilétají. V závěru dopoledne si vytvořili společný obraz podzimu.

fotogalerie zde

Zdravá pětka

Naše škola se zapojila do projektu Zdravá 5. Unikátní celorepublikový vzdělávací program seznamuje žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

fotogalerie zde

Naše škola podpořila celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“

Vybranou lokalitou úklidu se stal nedaleký Bělský les, který je pro mnohé z nás místem odpočinku a zábavy. Děti byly velmi aktivní a touto akcí pomohli našemu životnímu prostředí.

fotogalerie zde

Ekologické zemědělství

V pátek 28. 8. 2020 se na naší škole uskutečnil pro učitele seminář Skutečně zdravé školy „Ekologické zemědělství.“ Učitelé byli nejen seznámeni s touto problematikou, ale získali vhodné informace, jak toto téma zapojit i do hodin výuky.