Jazyků se nebojíme – CLIL na Formance

CLIL  „Content Language Integrated Learning“

Pod pojmem CLIL rozumíme obsahově a jazykově integrované vyučování spojující vyučování různých nejazykových předmětů s vyučováním cizího jazyka jako prostředku komunikace. Nejazykovými předměty na naší škole jsou hudební výchova (1., 3, a 4. ročník), přírodověda (5. ročník) a tělesná výchova (6. ročník). Jedná se o přirozené propojení hudební výchovy, přírodovědy s angličtinou a tělesné výchovy s francouzštinou.

 

Děkujeme za finanční podporu statutárnímu městu Ostrava!!!. Díky ní jsme mohli od září 2018 začít s výukou CLIL na naší škole. Zapojení učitelé učí v anglickém a francouzském jazyce.