Formuláře ke stažení

Dohled o polední pauze_odpolední výuka

Odhlášení z pobytu ve školní budově_odpolední výuka

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Potvrzení o neúčasti ve výuce_přípravný kurz na SŠ

Předloha pro odvolací dopis na SŠ

Přihlášení dítěte do školy

Přihlášení k pobytu ve školní budově_odpolední výuka

Sdělení o přestupu žáka do jiné základní školy

Souhlas zákonného zástupce s předáváním informací o žákovi určené osobě

Žádost o idnividuální vzdělávání

Žádost o přestup žáka z jiné základní školy

Žádost o slovní hodnocení žáka

Žádost o snížení nebo prominutí úplaty ŠD

Žádost o uvolnění z vyučování_1 den

Žádost o uvolnění z vyučování_více dnů

Žádost o uvolnění z výuky_předmětu

Žádost o uvolnění_propustka