Připomínáme dětem i jejich rodičům, že v pondělí 31. 1. 2022 žáci obdrží Výpis z vysvědčení za 1. pololetí.

JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY LETOS PŘIPADNOU NA PÁTEK 4. 2. 2022.