Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 aneb Z pohádky do pohádky

FOTOGALERIE zde

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle §36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

K zápisu se dostaví všechny děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 (k datu 31. 8. 2023 dovrší věk 6 let) a děti, kterým byla odložena povinná školní docházka.

Zápis do 1. třídy proběhne

  • v úterý 4. dubna 2023 od 12.00 do 18.00 hod.
  • ve středu 5. dubna 2023 od 12.00 do 17.00 hod.

K zápisu si vezměte s sebou

  • občanský průkaz a rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

Budete-li při zápisu žádat o odklad povinné školní docházky

  • je nutno projít celým zápisem a k žádosti o přijetí přidat ještě i žádost o odklad
  • k zápisu je nutné přinést doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení

Nemůžete-li se k zápisu dostavit, kontaktujte nás, abychom společně našli jiný termín, který Vám bude vyhovovat.

Informace k zápisu do 1.třídy 2023-24

Žádost-o-přijetí-dítěte-k-základnímu-vzdělávání – ke stažení

Proč si vybrat naši školu

Desatero-pro-prvňáčky

Jak-vybrat-školní-brašnu

Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem Fr. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina,
IČ: 70944661

Kontakt: www.zsformana.cz  
E-mail: posta@zsformana.cz  
Tel: 725 975 571  
Datová schránka: 92umqs3

____________________________________________________________________________________________

Fotogalerie

Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky 2021

Den otevřených dveří 2020

Jdu do první třídy 2020/21