Systematická práce s talentovanými žáky na ZŠ Formana

 

 

Exkurze pro talentované žáky – rádio – fotogalerie zde

 

 

Našim talentovaným žákům se tentokrát naskytla mimořádná příležitost podívat se do sídla rozhlasové stanice Hitrádia Orion. A u dívání to nezůstalo. Dokonce si mohli popovídat se zaměstnanci rádia o tvorbě a produkci zpráv, rádiových reklam a nahrávání hudby ve studiu. Svůj čas jim věnoval také samotný ředitel rádia, s nímž se bavili mimo jiné o trendech současné hudby, živých vystoupeních či profesi DJe. Vrcholem celé exkurze byl náhled do vysílacího studia a živé vstupy přímo do éteru. Žáci nejprve sbírali odvahu, ale nakonec byli nadšení, že si mohou vyzkoušet i tuto úžasnou a nevšední aktivitu. Za celý rádiový den vděčíme naší drahé paní učitelce Mgr. Márii Toškové, která vše zajistila a celou akcí nás provázela.

 

 

 

Kvasnice a mléko – fotogalerie zde

Nadané děti z 3.C dnes malovaly do mléka a smetany. Sledovaly pohyb jednotlivých barev v tekutinách při vkapávání saponátu, který nám rozpouští tuky v mléce a narušuje povrchové napětí vody.
Druhý pokus byl také velmi zábavný a ukázal nám, jak pracují kvasnice.
 

 

Talentovaní žáci navštívili v tomto kalendářním roce naposledy ZŠ Volgogradská v rámci recipročních aktivit Talentmanagementu. I tentokrát měli skvělý pocit z plnění úkolů, které pro ně byly nachystány. Prostřednictvím čidel Vernier měřili fyzikální veličiny a opět rozvíjeli své badatelské kompetence prostřednictvím experimentů. Žáci při celkovém hodnocení považovali činnosti za obohacující, rozvíjející a inspirativní s tím, že si velmi přejí další návštěvy naší spřátelené školy v roce 2023.

 

Talentovaní žáci ZŠ Volgogradská nás navštívili v rámci pokračování recipročních aktivit Talentmanagementu. Program navazoval na předchozí úvodní setkání, při kterém proběhlo základní seznámení s virtuální realitou, 3D skenerem a 3D tiskárnou. Tentokrát přibylo více zážitků, žáci si mohli vyzkoušet samostatnou obsluhu všech přístrojů a měli za úkol vytisknout předem vybraný objekt. Při závěrečné evaluaci projevovali spokojenost a nadšení v podobě návrhů do programů, které se uskuteční do konce roku 2022.

Další oblastí rozvoje našich talentovaných žáků v rámci přírodních věd je astronomie a astrofotografie. Mgr. Jakub Hořava pojal toto téma jako minisérii pozorování objektů sluneční soustavy, především Měsíce. Žáci se na úvod seznámili se stavbou a principy fungování hvězdářského dalekohledu. Následně prostřednictvím živého pozorování i analýzy fotografií vesmírných objektů obohatili své znalosti z výuky přírodopisu a zeměpisu. Bonusem pro ně byla možnost pořízení fotografií Měsíce skrze dalekohled na vlastní mobilní telefon.

 

Panovníci na českém území – fotogalerie zde
Se třídou 4. C jsme za měsíc říjen a listopad zvládli projekt pro nadané děti s názvem Panovníci na českém území.
Jednalo se o projektovou výuku, kdy děti měly zcela volnou ruku na výběr témat, způsob hledání informací i formu prezentace. V projektu jsme pracovali s počítačem, tablety, knihami i jinými výukovými materiály. Tím, že to každý pojal po svém, vznikala krásná díla a všichni si tak navzájem mohli předat spoustu nových informací, které nás budou ve výuce vlastivědy teprve čekat. Seznámili jsme se také s lapbookem, což je interaktivní 3D kniha, kterou mají žáci ve vlastní režii. Tento projekt se nám velmi líbil a také se nám velmi povedl.
Třída 4.C + paní učitelka Kutálková

 
Nadaní žáci z 3.C se tentokrát věnovali dělení barev – fotogalerie zde
Seznámili se s odborným názvem chromatografie, která se často využívá v kriminalistice. Žáčci zjistili, že každá z barev je tvořena různými částicemi různých velikostí a že toto vše ovlivňuje pohyb barvy po papíru působením vody. Při bádání jsme použili křídu, filtrační papír, fixy, vatu a vodu.
Prožili jsme napětí, jak pokus dopadne, a také jsme byli překvapeni a nadšeni, jak se barvičky viditelně od sebe oddělují.
Mgr. Dagmar Ježíková
 
 
Talentovaní žáci druhého stupně již podruhé navštívili ZŠ Volgogradská v rámci spolupráce na projektu Talentmanagement. Děti měly opět možnost vyzkoušet čidla značky Vernier, tentokrát při fyzikálních pokusech. První exkurze byla zaměřena na neméně zajímavé chemické experimenty. Talent našich žáků rozvíjíme různými způsoby a tento se nám velmi osvědčuje.
Mgr. Petr Krol

 
NA FORMANCE JSME SE PROLETĚLI KE HVĚZDÁM – fotogalerie zde

Sluneční soustava se stala dalším zajímavým dlouhodobým tématem nadaných žáků 2.C. Obletěli jsme planety Sluneční soustavy a objevovali vesmír ze všech pohledů. Stali jsme se průzkumníky a dobyvateli vesmíru. Dozvěděli jsme se, jaký mají vztah planety a bohové řeckého Olympu, pozorovali jsme mobilní aplikací hvězdnou oblohu, zhlédli zajímavá videa. Model Země nám blíže přiblížil funkci Sluneční soustavy. Žáček z 2.C Zdenda Šindelář si pro nás připravil velké překvapení v podobě tří prezentací s touto tématikou, které i sám odprezentoval. 👍

Vesmírný maraton jsme zakončili kreativně. Hráli jsme hvězdné sudoku, pexeso, luštili ve dvojicích kvízy a skládali dvojice slov s obrázky. Tvořili jsme dle předlohy různá souhvězdí, temperovými barvami jsme znázorňovali velikost a vzdálenost planet od Slunce. Nyní již jen stačí snít a vzlétnout z Formanky ke hvězdám.

 

 

PODNIKATELSKÁ GRAMOTNOST

„Podnikatelská gramotnost“ byla jednou z klíčových aktivit letošního projektu Systematická podpora nadání a technické gramotnosti – ZŠ F. Formana. Plánovaný program probíhal celkem v osmi měsících včetně „inkubační doby“ pro tvorbu nápadů v době hlavních prázdnin. Z většího počtu talentovaných žáků druhého stupně vykrystalizovala skupinka žáků ze 7.A (Adam Brys, Natálie Kapcová, Maxmilián Kolorz, Anna Nováková, Adéla Vojkůvková, Nela Volfová, Šárka Waszutová, Adam Ziomek), kteří byli ochotni přijmout výzvu a na půl roku se naplno oddat všem dílčím aktivitám, které směřovaly pouze k jedinému cíli – stabilnímu provozu fiktivní firmy později pojmenované „HOME CANDLES s.r.o.“

Na začátku spolupráce proběhla diskuze, hlasování a finální rozdělení pracovních pozic. Žáci tak měli přiděleny úkoly v rolích jednatele, výkonného ředitele, asistenta ředitele, manažera marketingu, manažera výroby, manažera odbytu, ekonoma a právního zástupce. Ve svých funkcích pracovali všichni velmi pilně a obětavě pro tým. Nutno dodat, že některé úkoly byly zpracovány téměř profesionálně, např. logo firmy by zasluhovalo ochrannou známku. Do procesu výroby svíček se zapojili všichni zaměstnanci-členové týmu bez rozdílu. Netrvalo dlouho a žáci přišli na své „know-how“, které si pečlivě střeží před případnou konkurencí. Hotové produkty včetně etiket, štítků s popisem a orazítkovaných dárkových balení se tematicky lišily složením, barvami i vůněmi. Firma poprvé oficiálně nabízela své výtvory na začátku prosince v rámci Vánoční edice. I přesto, že je projekt již u konce, žáky aktivity natolik zaujaly a bavily, že se rozhodli pokračovat a budou usilovat o další „dotace“, aby mohli pokrýt náklady na chod firmy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ptačí zpěv na Formance
​Nadaní žáci na 1. stupni si oživili již nabyté vědomosti o ptácích v České republice. Zopakovali si společné znaky ptáků, rozdělení ptáků do jednotlivých skupin, vyhledávali ptáky silně a kriticky ohrožené, chráněné. Zmínili jsme také ptáka roku 2021- káně lesní, jehož titul uděluje Česká společnost ornitologická. Zaměřili jsme však více pozornost na ptáky, kteří zde přezimují a kteří odlétají. Pracovali jsme s didaktickými modely ptáků a s aplikací Lesní svět. Po načtení QR kódu nám ptáček nejen zazpíval, ale také se o něm zobrazily veškeré informace. S novými poznatky budeme vstupovat do dalších dní, kdy nás čeká procházka v Bělském lese a budeme vyhledávat známé ptačí zpěvy z Formanky.
 
 

 

Rozvoj emoční inteligence

Žáci přípravné třídy a 1. stupně se zúčastnili série workshopů s tématem rozvoje emoční inteligence, které byly realizovány v rámci projektu pro nadané děti. Prostřednictvím pohádkových příběhů se postupně seznamovali s jednotlivými emocemi. Učili se pocity pojmenovat, popsat a zkoumali, jak může prožívání emocí ovlivnit jejich chování. Vyzkoušeli si relaxační techniky, které mohou snadno využít, když se setkají např. s pocity strachu, nebo hněvu. Prostřednictvím dalších připravených aktivit se zamýšleli nad tím, co pomáhá tvořit dobré vztahy mezi dětmi a co sami mohou udělat pro to, aby se spolu cítili dobře.

Mgr. Jana Klimundová

fotogalerie zde

Nadaní žáci z 1. stupně se v novém projektu ,,Energie“ zaměřili na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Seznámili se také s novými pojmy statická elektřina, schematické značky, látky vodivé a nevodivé. Sestavovali nejen podle schématu jednoduchý elektrický obvod, ale také prováděli pokus s pepřem, solí a nafukovacím balónkem.  fotogalerie zde

Nadaní žáci 6. tříd se zúčastnili přírodovědné vycházky a mikroskopování na téma květ.
Cílem bylo nasbírat rostliny pro tvorbu herbářů a zařadit je do druhu. Kromě rostlin se žákům podařilo zblízka pozorovat bezobratlé živočichy i obratlovce.

Mgr. Jakub Hořava

fotogalerie zde

Třída 2.C se zúčastnila posledního letošního projektu pro nadané děti. Projekt byl na téma Záhadný svět kolem nás. Čekalo nás 6 hodin práce a 9 zajímavých témat. Nejvíce nás zaujaly záhady jako Proč se vůbec potopil Titanic? Jak a proč se vlastně postavily pyramidy? Jak by mohl náš život vypadat za 30. let s touto novodobou technikou? Ke každému tématu jsme si vyrobili užitečné pomůcky, zkusili různé pokusy a snažili jsme se přijít těmto záhadám na kloub. Už se všichni těšíme na další projekt..
Vaše 2.C.

fotogalerie zde

Projekt pro nadané děti ve 2. C byl na téma: Jak se žije na jiných kontinentech. Děti plnily různé úkoly, vyhledávaly informace, pracovaly s encyklopediemi a internetem. Nechyběla ani závěrečná prezentace všech kontinentů ve dvojicích, kde zbytek dětí kladl záludné otázky. Projekt se nám moc líbil a odnášíme si z něho spoustu užitečných informací 🙂

fotogalerie zde

Pokus s vajíčky

Nadaní žáčci naší školy se seznámili s novými pojmy – kyselina a zásada.
Zjišťovali působení kyseliny octové na skořápku vajíčka. Také zkoumali, zda se vajíčko zbavené skořápky dokáže zvětšit, když se vloží do vody s chloridem sodným.

fotogalerie zde

Nadaní žáci 1. C bádají i v době distanční výuky

Pokus – STĚHOVÁNÍ BAREV – prováděli samostatně pod dohledem rodičů. Sledovali, za jak dlouho se začne naplňovat druhá nádoba kapalinou a zjišťovali vlastnosti papíru.

Mgr. Dagmar Ježíková

fotogalerie zde

Nadaní žáci 6. tříd se účastnili přírodopisných experimentů

Mikroskopem zkoumali život v droždí, hledali vosí žihadlo a chovali vlastní žábronožky solné.
Poslední dvě cvičení proběhla z domu přes aplikaci Teams.

Mgr. Jakub Hořava

fotogalerie zde

 
 
 
 
 
 
Všichni máme talent!
 
Aneb žáčci 1.C se účastnili první části projektu s názvem „Tangram aneb všichni máme talent!“ Naši prvňáčci poznali Tangramy a jejich rozmanitost. Strach vystřídalo nadšení a touha po poznání dalších hlavolamů. Už se těšíme na další setkání v rámci projektu, kdy pomocí dalších hlavolamů a logických hádanek objevíme skrytý talent, který má každý z nás.
 
 
Mgr. Tutková, koordinátorka projektu
 
 
 
fotogalerie zde

Příroda na dosah 

Pro nadané děti z 1. C byl připraven cyklus témat, který je provedl královstvím přírody.

Žáci se seznámili s živočichy v naší přírodě, jak s ohroženými, tak i s chráněnými druhy. Nejen že obohatili své znalosti o nové pojmy /např. obratlovec, obojživelník/, ale také si kreativními činnostmi se svými spolužáky předávaly nabyté znalosti zábavnou formou.

fotogalerie zde

Systematická práce s talentovanými dětmi – oblast talentmanagementu – systematický rozvoj, technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti dětí, žáků a pedagogů

 1. Vzdělávání pedagogů
 • Zážitková pedagogika – Červen 2019
 • Moderní výukové metody – Duben 2019
 • Algoritmy ve výuce – Únor 2019
 1. Klub nadaných dětí
 • Programy talentcenter
 • IKID – týmová soutěž v badatelské tvorbě
 • Aktivity pro rozvoj nadání
 • Práce s ozoboty, základy robotiky
 • Základy marketingu – práce s grafickými programy, vyřezávání plotrem, práce s přenosovou fólií
 • Mladý podnikatel – exkurze do firmy, založení fiktivní firmy
 • Věda zábavně – pokusy
 • Zážitkové vaření v přírodě

Klub nadaných dětí – II. stupeň

TALENŤÁK“

Táhneme za jedno lano – fotogalerie zde

16. 10. Cesty za dobrodružstvím – Přednáška cestovatele, interaktivní workshopy, krátké pásmo 3 filmů

8. 11. Umělcem přes noc – Návštěva galerie umění, edukační program, výroba vlastního uměleckého díla

21.11. Óóoo gramofon, zvuk a jeho vlastnosti – interaktivní program: zjisti jak slyšíme, jaké jsou vlastnosti zvuku a vyrob si vlastní gramofon

12. 12. Před kamerou, buď nová mediální hvězda – mediální výchova, kamerové zkoušky, umění prezentovat, moderovat, neverbální komunikace.

17.1 a 24.1. 2020 Filmařský workshop ENVOFILM – workshop pod vedením odborných lektorů: Luděk Ondruška – kameraman, střihač, António Pedro Nombre – portugalský scénárista a režisér. Náplní workshopů je technika filmování, střihu filmu a zvuku, technické dovednosti při filmování – osvětlení, nazvučení, ohnisková vzdálenost objektivu, scénář apod.   Úkolem je vytvořit následně vlastní krátký film s environmentální tématikou.

26.3. 2020 Mladý geolog – Návštěva geologického pavilonu VŠB – TU Ostrava, zaměření na mineralogii – prohlídka s pracovními listy, praktický workshop s různými druhy minerálů. Pedagogický dozor: Mgr. Ivona Neuwirthová

Klub nadaných dětí – I. stupeň

„TALENŤÁČEK“

14. 11. Galerie výtvarného umění Ostrava – fotogalerie zde

11. 12. Pes, přítel člověka – fotogalerie zde

9. 1. Kdo si hraje, nezlobí – fotogalerie zde

20. 2. Robot Ozobot – fotogalerie zde