Sdružení rodičů

Výbor SR je volen jednou ročně na shromáždění členů, schází se ve sborovně ZŠ.

Rodiče, děti i učitelé mají možnost se na členy výboru obracet se svými připomínkami a náměty. Činnost SR se zaměřuje hlavně na pomoc škole při zajišťování akcí pro děti (např. Den dětí, diskotéky, soutěže), dle možností přispívá na zakoupení pomůcek (např. PC, vybavení knihovny) a přispívá na odměny pro děti při šk. akcích, na dárky při Mikulášské nadílce a na ocenění na konci šk. roku.

Úspěšnou akcí SR bývá např. táborák s drakiádou a již tradiční maškarní ples pro děti.

Předsedkyní sdružení je v současné době paní Martina Dubská.

 

Číslo účtu SR na které můžete příspěvky posílat: 43-382960217/0100  (částka na školní rok 2022/2023 je 300,-Kč)
do poznámky : jméno + příjmení + třída žáka 
 
…………………………..
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Drakiáda – FOTOGALERIE zde

 

…………………………..

 
 
 
 
V pátek 17.6.2022 pořádalo sdružení rodičů zábavné odpoledne s opékáním buřtů.
Počasí nám přálo, takže se děti i jejich rodiče náramně bavili. 🙂
Děkujeme také žákům 9. třídy (Martinu Novákovi, Jakubu Lyskovi, Vendule Kopřivové, Anně Písařové, Anetě Pasekové, Sáře Grobařové), kteří byli na stanovištích pro plnění úkolů – samozřejmě za sladké odměny pro děti – ale všichni si rovněž užili adrenalinu na skákacích hradech.
Spolek rodičů přeje dětem i jejich rodičům krásné a pohodové léto a TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ ZÁŽITKY V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE. 😉
 
 
 
 

Za 1. místo ve sběru baterií byla sdružením rodičů odměněna třída 4. A poukazem na 1000,- Kč. 
Gratulujeme! 

 

 

fotogalerie zde

Bylo založeno v roce 1999. Členem se stává každý rodič, který souhlasí se stanovami a zaplatil členský příspěvek. Výše příspěvku je stanovena na základě návrhu Výboru SR na 200,-Kč na dítě či rodinu a vybírá se v říjnu.

…………………………..

PŘEHLED AKCÍ HRAZENÝCH ZE SR za školní rok 2018/2019 – ke stažení zde

Fotogalerie:

Drakiáda

ZOO Lešná