Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Bc. Vladimír Štalmach
605 957 145
596 729 621
vladimir.stalmach@zsformana.cz 
Zástupce statutárního orgánu školy: Mgr. Jan Konvička
Zástupce ředitele školy pro II. st.
Výchovný poradce pro II. st.
721 849 080
596 729 623
jan.konvicka@zsformana.cz
Zástupkyně ředitele školy pro I. st.: Mgr. Lenka Gavlasová
 607 984 936
lenka.gavlasova@zsformana.cz
Zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku: Jana Grandettiová
734 446 588
596 729 619
 ekonom@zsformana.cz
Sekretářka: Bc. Žaneta Haitmanová
596 729 619
sekretariat@zsformana.cz