Školní jídelna

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024.

Naše Základní škola F. Formana Ostrava – Dubina se má možnost zapojit do dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024.

Lze podpořit dítě/žáka z rodiny, která pobírá dávky hmotné nouze dle vyhlášení dotačního programu (DP). Věková kategorie pro podpořené je stanovena od 2 do 26 let, jedná se o děti a žáky navštěvující mateřskou školu (MŠ), základní školu (ZŠ) nebo střední školu (SŠ). 2023-2024 na základě příjmové a sociální situace rodin, která bude doložena dvěma doklady ze strany žadatele tedy rodiče:

  • čestným prohlášením zákonného zástupce dítěte nebo jiné osoby, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů
  • dokladem o pobírání dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) vydáno ÚP, které nesmí být starší 3 měsíce

Ode dne doložení těchto potvrzení, se bude dítě/žák moci v rámci dotačního programu bezplatně stravovat.

V případě, kdy zákonný zástupce opakovaně neodhlašuje dítě/žáka ze stravování, může ředitel školy dítě/žáka z bezplatného stravování vyřadit. Do podpory bezplatného stravování lze opětovně dítě či žáka zařadit po doplacení dlužné částky za stravování a opětovném doložení potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze z Úřadu práce ČR.

Pokud byste měli o bezplatné stravování zájem, prosíme o dodání těchto dokladů neprodleně a to nejpozději
do 4. 7. 2023.

KE STAŽENÍ: Vzor čestného prohlášení zákonných zástupců pro bezplatné stravování

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Naše školní jídelna je umístěna vedle hlavní budovy. Denně se zde připravují obědy pro 400 strávníků, kteří mají možnost si vybrat ze dvou připravovaných jídel.