Den dětí na Formance jsme oslavili v duchu prevence… 
Na naši zahradu se sjely záchranné složky. Oblastní spolek Červeného kříže Ostrava nám nabídl prohlídku sanity, HZS přijel se svými vozy a povídal si s dětmi o prevenci vzniku požáru. Policie ČR nám přiblížila jejich výstroj a podrobili jsme se různým kvízům a malým testíkům. Kynologové nám dali nahlédnout pod pokličku práce se psy a přípravy na policejní zásah. Canisterapie přijela s milými a vycvičenými pejsky, kteří slouží k psychické a sociální pohodě handicapovaných osob a k jejich lepšímu zařazení do společnosti. S více jak deseti stanovišti přijela VOŠZ, která zaměřila své úkoly na dentální hygienu, resuscitaci, fyzioterapii, pohyb nevidomých a handicapovaných osob ve společnosti, na ošetření dítěte v batolivém věku apod.
Přestože nás ráno poněkud vystrašilo počasí, nakonec i to nám přálo, takže dopoledne se náramně vydařilo.
VŠEM organizátorům a zúčastněným patří veliké díky, zejména pak paní učitelce Mgr. Dagmar Ježíkové, která vše s výše zmíněnými složkami zajistila.