Díky skvělé metodě Clil se stala francouzská slovíčka v hodinách tělesné výchovy běžnou součástí výuky a mě už vůbec nepřekvapuje, že svůj rodný jazyk slýchám na chodbách školy: “Je porte, je porte la galette au four“, což je francouzský popěvek „Nesu, nesu pečivo do pece“, kterým si spoluhráči vzájemně fandí při hře na honěnou.  Francouzsky se však nefandí jen v hodinách tělocviku; provázanost hodin tělesné výchovy s  OSTRAVÁČKEM totiž přenáší jazykové obohacení i na děti z prvního stupně, kde už se také fandí po francouzsku, a to mě moc těší.

Každá, byť drobná zkušenost s cizím jazykem je obohacujícím a inspirujícím dostaveníčkem s jinou kulturou, a i tato letmá zkušenost nám dovoluje rozumět druhým, přestože jsou jiní…

Said Habboudji