Ve čtvrtek 17. 3. 2022 se skupina devatenácti francouzštinářů z naší školy vydala na Jazykové gymnázium Pavla Tigrida (JGPT) v Ostravě-Porubě. Tato prestižní škola se specializuje, mimo jiné, na výuku cizích jazyků. Cílem návštěvy bylo nahlédnutí do výuky francouzského jazyka, kde se žáci měli možnost vyjádřit ve francouzštině a byli vtaženi do učebního procesu. Žáci dále vstoupili do hodin hudební výuky vedených ve francouzštině a do hodin španělštiny. O velké přestávce, hned po svačině, kterou si dali ve školní jídelně, jsme si všichni vyslechli v altánku na školní zahradě dojemnou recitaci ukrajinské básně v rámci literární aktivity organizované na JGPT s názvem Poezie o velké přestávce. Pásmo spočívá v dobrovolném předčítání či recitaci literárního textu, nebo básně. Zúčastnit se může kdokoliv, nejen žáci, ale i učitelé. Aktivita je zde velmi populární a my jsme měli štěstí, že jsme se jí mohli pasivně zúčastnit.

Mrzí mě, že jsem tentokrát nemohl z kapacitních důvodů přizvat také žáky z šestých tříd, kteří by jistě zažili stejné nadšení z návštěvy gymnázia, jako jejich starší spolužáci. Slibuji  však, že je vezmu přednostně na další plánovanou akci pod vlajkou Francie. Je jí návštěva Francouzské aliance v Ostravě (Alliance Française d´Ostrava) v měsíci květnu.

Jsem rád, že si naše škola vytvořila své místo na mapě škol, které se v naší zemi věnují výuce francouzštiny, a věřím, že tento krásný jazyk bude i nadále inspirovat naše žáky k jeho studiu. V současné době již francouzštinu na JGPT studuje jeden z našich absolventů a letos se k němu hodlá přidat dalších pět. 

Said Habboudji