Třída 3. C si ve výtvarné výchově vyzkoušela poprvé kresbu tuší. Žáci si nejprve vytrhali rozličné tvary z barevného papíru, rozmístili si je na výkres, a posléze nalepili. Poté si vyhráli s liniemi, kterými měli za úkol vyplnit zbylou plochu výkresů. Výraz kresby určuje nástroj, kterým byla v našem případě špejle. Práce jsme si vystavili na školní chodbě – fotogalerie zde