Naše škola uspořádala Vánoční turnaj v minivolejbale se skupinou OSTRAVÁČEK pod vedením paní učitelky
Mgr. Dagmar Ježíkové v  kategorii žluté, oranžové a zelené.
Turnaj byl úspěšný, přestože nám současná zdravotní situace neumožnila absolvovat jej v plném nasazení. Ti, kteří si zahráli, dostali trička i medaile. Ti, kteří si zahrát nemohli, nemusí být smutní, protože turnaj se bude opakovat hned, jak to bude alespoň trošku možné, a tentokrát v maximálním možném počtu dětí.

Chtěl bych tímto poděkovat paní Ježíkové za skvělou spolupráci a dětem za jejich pravidelnou docházku. Ti nejšikovnější budou mít hned po Novém roce možnost trénovat s mladšími žáky ve vedlejší tělocvičně!

P.S.  Děti, které patří do skupiny Ostraváčku a nedostaly triko s nápisem „Ostraváček“, nechť se dostaví do kabinetu TV, aby jej dostaly hned po Novém roce.

Mgr. Said Habboudji, učitel TV

Ostrava 25. 12. 2021