Aby naši předškoláčci nepřišli o zážitek ze zápisu do školy, připravili jsme pro ně v úterý 9. 6. 2020 něco jako dodatečný zápis do naší školy… zatímco rodiče se zúčastnili besedy se školním psychologem, seznámili se s budoucími p. učitelkami svých dětí, získali organizační informace týkající se chodu školy, školní družiny i školní jídelny, o děti se postaraly pohádkové postavy v podání našich starších i bývalých žáků.
Budoucí školáčci soutěžili, hráli si, tancovali a vyfotili jsme je již jako žáky 1. třídy naší školy, kdy pamětní fotografii každý z nich získá s nástupem ke školní docházce.
Děti odcházely nadšené a spokojené, což je pro nás nejkrásnější odměnou. 🙂
Závěrem chci moc poděkovat všem, kteří se na organizaci tohoto příjemného odpoledne podíleli.
Mgr. Lenka Gavlasová
Video z akce zde: