Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od příštího týdne (od 8. 6. 2020 – 26. 6. 2020) mají žáci 2. stupně možnost se osobně účastnit třídnických hodin a konzultací přímo ve škole. Tyto aktivity budou probíhat pro jednotlivé třídy minimálně jednou týdně  v délce 2 vyučovacích hodin a  za mimořádného režimu. To znamená mj. dodržování zvláštních bezpečnostních a hygienických opatření, včetně maximálního počtu 15 žáků ve skupině.

Žák při nástupu do školy musí odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha níže). V případě, že nemáte možnost si čestné prohlášení vytisknout, můžete si jej vyzvednout u hlavního vchodu školy na stolečku v kastlíku, zde naleznete i formulář Přihláška …. Pokud uvedené prohlášení nebude odevzdáno, vstup do školy se žákovi neumožní. Důvodem pro neumožnění účasti ve škole je i zvýšená teplota žáka a nepodání žádosti o zařazení do výuky do 5. 6. 2020 do 12:00 hodin na email: ludmila.vecerkova@zsformana.cz

Setkávání žáků budou probíhat s třídními učiteli i s učiteli dalších předmětů. S ohledem na prostory školy 2. stupně bude výuka nastavena tak, aby se jednotlivé skupiny žáků vzájemně nepotkávaly, abychom zamezili kontaktu žáků z různých skupin.

Ke stažení:

Přehled setkávání ve dnech 8. -26. 6. 2020 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Organizace příchodu do školy, čas setkávání i další pokyny budou zaslány emailem jednotlivými třídními učiteli zákonným zástupcům každého žáka prostřednictvím systému Bakaláři.

Dle pokynů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy bude probíhat následující program pro setkání žáků a pedagogických pracovníků:

  • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace (třídnická hodina) nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
  • Socializační aktivity.
  • Odevzdání učebnic nebo převzetí učebních pomůcek a školních potřeb.
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (více informací až v předposledním týdnu výuky).

Obědy žákům 2. stupně mohou být nabídnuty, ale organizačně budou řešeny dle zájmu zákonných zástupců.  Výdej je možný od 12.50 hodin. Osobní přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. Dálková forma vzdělávání bude i po 8. 6. 2020  pokračovat v nezměněné podobě jako doposud, mimo hodiny, kdy mají učitelé konzultace ve škole až do 19. 6. V následujících dnech potom ve dnech stanovených konzultací nebo individuálně dle sdělení třídních učitelů. Vysvědčení bude vydáváno 26. 6. 2020.

Do školy si sebou nezapomeňte vzít prosím roušku. 🙂

Děkuji za spolupráci a přeji všem hodně zdraví.

Mgr. Ludmila Večerková, ředitelka