Žáci II. stupně se zúčastnili soutěže o nejlepší školní knihovnu na Ostravsku.
Úkolem žáků bylo jakýmkoliv způsobem představit svou školní knihovnu. Naši žáci zvolili prezentaci v počítačovém programu Microsoft PowerPoint, kterou následně odprezentovali před odbornou porotou v Městské knihovně města Ostravy a umístili se na krásném 3. místě.

Mgr. Alžběta Beňková