Dne 22. 3. 2019 proběhlo na naší základní škole F. Formana školní kolo celostátní soutěže „Matematický klokan“ pro žáky 5. až 9. ročníku.

Vybraní žáci 5. – 9. ročníku soutěžili v matematických dovednostech ve 3 kategoriích.

10 žáků 5. ročníku soutěžili v kategorii „Klokánek“.

  1. místo získal Lo Duy Thai z 5. A
  2. místo získal Olšák David z 5. A
  3. místo získala Kasperová Natálie z 5. A

27 žáků 6. a 7. ročníku soutěžilo v kategorii „Benjamín“.

  1. místo získala Sabina Halamíčková z 6. B
  2. místo získal Dominik Halamíček ze 7. A
  3. místo získala Jiřina Waluszová ze 7. B a Klára Augustýnová ze 7. A

16 žáků 8. a 9. ročníku soutěžilo v kategorii „Kadet“.

  1. místo získal Maxim Szurman z 9. B
  2. místo získal Patrik Čapka z 8. A
  3. místo získal Alexandr Stachovský z 9. B

Výše jmenovaní žáci obdrželi diplom a věcnou cenu.

V současné době čekáme na umístění našich žáků v rámci města Ostravy.

Mgr. Marie Plášková

DIPLOMY
Klokan – 1. místo – kadet Klokan – 1. místo Klokan – 1.místo – klokánek
Klokan – 2.místo – kadet Klokan – 2. místo Klokan – 2.místo – klokánek
Klokan – 3.místo – kadet Klokan – 3. místo Klokan – 3.místo – klokánek