Celostátní soutěž byla určena pro šesté třídy základních škol. P. učitelka I. Matějová do soutěže přihlásila třídu 6. A. Úkolem dětí bylo přečíst asi během dvou měsíců alespoň jednu knihu z pěti určených titulů. Děti, které četly stejnou knihu, tvořily jednu čtenářskou skupinu, v níž zároveň o přečtené knize diskutovaly. Všichni žáci netrpělivě čekali na samotnou soutěž, která se uskutečnila 16. 4. 2018 přesně v 10.00. Třídní kolektiv prostřednictvím online kvízového formuláře odpovídala na všetečné doplňovací otázky prověřující znalosti žáků nejen z obsahu knih, ale i další informace související s četbou.

Šesťáci se s otázkami vypořádali celkem s přehledem. Během časového limitu 30 minut naši žáci zvládli odpovědět za krásných 21 minut. Vzhledem k tomu, že se soutěže účastnilo 105 základních škol naší republiky, byla konkurence veliká. Naše škola a její 6. A tak získala velmi pěkné 62. místo a všichni její žáci si zaslouží velikou pochvalu.

A hlavně – děti jsou zase o něco lepšími čtenáři a o to přece jde, ne?

Mgr. I. Matějová, vyučující českého jazyka