Školní družina, ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy, uspořádala v pátek 23. března 2018, v prostorách školní jídelny, Karneval pro děti I. stupně a jejich rodiče. Mezi děti zavítal Bacil smíchu a radosti, který všechny srdečně pozdravil  a pozval na taneční parket.  Tanec nejen s hudbou, ale i vlastním zpěvem, střídaly různé soutěže,  kterými chtěl Bacil smíchu a radosti vyzkoušet šikovnost a obratnost dětí. Například: v šnečích závodech, skocích přes potok, poletujícím balónku nebo v kanonádě.  Naši malí kamarádi si vyzkoušeli, vysadit kuřátka do hnízda, a zvládli, to na výbornou. Na závěr byl připraven nezbytný židličkový tanec, kterým jsme slavnostně zakončili náš karneval. Bacil smíchu a radosti se s námi rozloučil, a již teď se všichni těšíme hej-hej-hej na další maškarní rej.

Renata Březinová

Fotogalerie zde