Šikana na školách je velmi aktuální téma a s šikanou se může setkat úplně každý. Aby k posmívání, urážení, nadávkám, ponižování, vydírání, duševní nebo tělesné šikaně vůbec nedocházelo, je nezbytně důležitá a nutná prevence. Musíme si s dětmi na toto téma povídat, vysvětlit důležitost dobrých vztahů mezi spolužáky, naučit je si navzájem pomáhat a chránit tak, aby se nikdo z dětí v třídním kolektivu nestal agresorem nebo obětí šikany. A právě tomuto tématu se věnovali žáci 5.A, kteří se zúčastnili besedy zaměřené na prevenci negativních jevů.

Nedělejme druhým to, co sami nechceme, aby bylo děláno nám!

Mgr. Renáta Krausová

Fotogalerie zde