V pátek 3. 11. 2017 jsme uspořádali, spolu se Sdružením rodičů, akci pod názvem „Strašidel se nebojíme“.

Sešli jsme se nebo přiletěli do jídelny, odkud jsme, po uvítání, vyrazili na stezku odvahy. Při zjištění, že jsou chodby úplně temné, jen dýňovými světýlky osvětlené, nám moc do smíchu nebylo, ale svůj strach jsme nedali najevo. Po projití stezky odvahy, jsme se již vlnili ve strašidelném rytmu, zasoutěžili si ve strašidelných soutěžích. Pohostili jsme se strašidelnými buchtami a málem jsme se stali opravdovými strašidly…
Akce se nám moc líbila a můžeme říct: „Strašidel se opravdu nebojíme.“

Fotogalerie zde