Žáci přípravné třídy a 1. stupně se zúčastnili série workshopů s tématem rozvoje emoční inteligence, které byly realizovány v rámci projektu pro nadané děti. Prostřednictvím pohádkových příběhů se postupně seznamovali s jednotlivými emocemi. Učili se pocity pojmenovat, popsat a zkoumali, jak může prožívání emocí ovlivnit jejich chování. Vyzkoušeli si relaxační techniky, které mohou snadno využít, když se setkají např. s pocity strachu, nebo hněvu. Prostřednictvím dalších připravených aktivit se zamýšleli nad tím, co pomáhá tvořit dobré vztahy mezi dětmi a co sami mohou udělat pro to, aby se spolu cítili dobře.  

Mgr. Jana Klimundová

fotogalerie zde