Třída 5.A ve výtvarné výchově vytvořila ozdoby na každoroční velikonční zlaté keře na náměstí Ostrava-Jih. 
Letos jsme se inspirovali lidovou tvorbou a tradicemi. Modrobílý vzor jsme odpozorovali z keramiky, takzvaného cibuláku. Žáci dle něj volnou inspirací nakreslili vajíčka, na která vepsali vzkazy občanům našeho obvodu a přání k Velikonocům. Přijďte se sami podívat, jak se jim to vydařilo, přečtěte si jejich milá slova a pokochejte se nazdobeným náměstím. 
 
Mgr. Eva Králová, učitelka výtvarné výchovy