aneb těšení se na letní radovánky inspirovalo žáky druhého stupně k výrobě origami. Papírové lodičky, vlaštovky i čepice nám připomínají odjezd za dobrodružstvím, které nás tolik láká – jako inspiraci k zasnění se připojuji krásnou báseň od Konstantina Biebla:

S lodí, jež dováží čaj a kávu

S lodí, jež dováží čaj a kávu
Pojedu jednou na dalekou Jávu
Za měsíc loď, když vypluje z Janova
Stane u zeleného ostrova
Pojedem spolu já a ty
Vezmeš si jen kufřík a svoje rty
Pojedem okolo pyramid
Loď počká až přejde Mojžíš a jeho lid
S vysokou holí zaprášenými opánky
Jde první přes mořskou trávu a rozkvetlé sasanky
Hejno ryb na suchu zvedá svá křídla jako ptáci
Letí za vodou a ve vlnách se ztrácí

Autoři skladby: Jan Burian / Konstantin Biebl

Žáci dokázali poskládat ohromné množství skládaček, tolik, že dokázaly zaplnit prostory nad schodišti i u stropu školní galerie Forma, která se nachází v dlouhé spojovací chodbě naší školy. Všechny, kteří na tomto projektu pracovali, bych chtěla pochválit za jejich precizní práci při skládání, lepení a neúnavnost. 

Mgr. Eva Králová, učitelka výtvarné výchovy

FOTOGALERIE zde