Našim talentovaným žákům se tentokrát naskytla mimořádná příležitost podívat se do sídla rozhlasové stanice Hitrádia Orion. A u dívání to nezůstalo. Dokonce si mohli popovídat se zaměstnanci rádia o tvorbě a produkci zpráv, rádiových reklam a nahrávání hudby ve studiu. Svůj čas jim věnoval také samotný ředitel rádia, s nímž se bavili mimo jiné o trendech současné hudby, živých vystoupeních či profesi DJe. Vrcholem celé exkurze byl náhled do vysílacího studia a živé vstupy přímo do éteru. Žáci nejprve sbírali odvahu, ale nakonec byli nadšení, že si mohou vyzkoušet i tuto úžasnou a nevšední aktivitu. Za celý rádiový den vděčíme naší drahé paní učitelce Mgr. Márii Toškové, která vše zajistila a celou akcí nás provázela.

FOTOGALERIE zde