Děkujeme všem třídám, které se zapojily do sběrové akce žaludů pro zvířátka.

Celkem se zúčastnilo 14 tříd a podařilo se nasbírat 545 kg žaludů a 175 kg kaštanů.

 1. místo  5. A     (247kg)

 2. místo  5. B

 3. místo  3. B

Z části výtěžku odhlasovaly vítězné třídy sponzorování vydry říční v Záchranné stanici Bartošovice.