Ředitelka Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem Františka Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina na základě §24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, vyhlašuje z provozně technických důvodů ve dnech 24. – 25. 10. 2022 volno pro žáky.

V provozu zůstává školní družina, přípravná třída i školní jídelna.

 

V Ostravě 6. 10. 2022                                Mgr. Ludmila Večerková, ředitelka školy

 

 

  • Následují podzimní prázdniny – 26. 10. a 27. 10. 2022 – a státní svátek 28. 10. 2022.