Jsou to většinou papírové obaly knih, které je nejen chrání, ale také svou vkusnou nápaditostí lákají ke koupi knihy za výlohami knihkupců. Žáci sedmých tříd si vyzkoušeli, jak se jim podaří vlastní umělecké ztvárnění knižních obálek, a práce s ilustrací i textem.
Již staré psané knihy mívaly obálky z kůží, či pergamenu. První papírová obálka se objevuje na knize v 2. polovině XV. století. Žáci si vybrali techniku kresby, navrhli obálku známé, již existující knihy, nebo si sami vymysleli svůj imaginární knižní titul. Fantazii se oddali naplno, a jejich jedinečným výtvory jsme si vyzdobili opět chodby školy. Můžete si je prohlédnout v prosklených vitrínách v přízemí a prvním patře.
Jak se vám líbí? – FOTOGALERIE
 
Mgr. Eva Králová, učitelka výtvarné výchovy