Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle §36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

K zápisu se dostaví všechny děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 (k datu 31. 8. 2022 dovrší věk 6 let) a děti, kterým byla odložena povinná školní docházka.

Zápis do 1. třídy proběhne

  • v pondělí 4. dubna 2022 od 12.00 do 18.00 hod.
  • v úterý 5. dubna 2022 od 12.00 do 17.00 hod.

K zápisu si vezměte s sebou

  • občanský průkaz a rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

Budete-li při zápisu žádat o odklad povinné školní docházky

  • je nutno projít celým zápisem a k žádosti o přijetí přidat ještě i žádost o odklad
  • k zápisu je nutné přinést doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení

Nemůžete-li se k zápisu dostavit, kontaktujte nás, abychom společně našli jiný termín, který Vám bude vyhovovat.