ŠKOLNÍ JÍDELNA JE VE DNECH 24. 1. a 25. 1. 2022 MIMO PROVOZ Z DŮVODU NAŘÍZENÉ KARANTÉNY.

Obědy jsou všem přihlášeným na tyto dny automaticky odhlášeny.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.