„Podnikatelská gramotnost“ byla jednou z klíčových aktivit letošního projektu Systematická podpora nadání a technické gramotnosti – ZŠ F. Formana. Plánovaný program probíhal celkem v osmi měsících včetně „inkubační doby“ pro tvorbu nápadů v době hlavních prázdnin. Z většího počtu talentovaných žáků druhého stupně vykrystalizovala skupinka žáků ze 7.A (Adam Brys, Natálie Kapcová, Maxmilián Kolorz, Anna Nováková, Adéla Vojkůvková, Nela Volfová, Šárka Waszutová, Adam Ziomek), kteří byli ochotni přijmout výzvu a na půl roku se naplno oddat všem dílčím aktivitám, které směřovaly pouze k jedinému cíli – stabilnímu provozu fiktivní firmy později pojmenované „HOME CANDLES s.r.o.“

Na začátku spolupráce proběhla diskuze, hlasování a finální rozdělení pracovních pozic. Žáci tak měli přiděleny úkoly v rolích jednatele, výkonného ředitele, asistenta ředitele, manažera marketingu, manažera výroby, manažera odbytu, ekonoma a právního zástupce. Ve svých funkcích pracovali všichni velmi pilně a obětavě pro tým. Nutno dodat, že některé úkoly byly zpracovány téměř profesionálně, např. logo firmy by zasluhovalo ochrannou známku. Do procesu výroby svíček se zapojili všichni zaměstnanci-členové týmu bez rozdílu. Netrvalo dlouho a žáci přišli na své „know-how“, které si pečlivě střeží před případnou konkurencí. Hotové produkty včetně etiket, štítků s popisem a orazítkovaných dárkových balení se tematicky lišily složením, barvami i vůněmi. Firma poprvé oficiálně nabízela své výtvory na začátku prosince v rámci Vánoční edice. I přesto, že je projekt již u konce, žáky aktivity natolik zaujaly a bavily, že se rozhodli pokračovat a budou usilovat o další „dotace“, aby mohli pokrýt náklady na chod firmy.