V tento den se děti naší školy na chvíli staly andělíčky s bělostnými křídly a věnovaly se andělským aktivitám. 
Radost a štěstí v každé dětské tváři vnesly do každého koutku naší školy adventní náladu.
Mgr. Dagmar Ježíková