Dne 20.9. se třída 3. C společně s paní učitelkou a vedením školy zúčastnila v rámci projektu „Překračujeme hranice“ česko-polského dne na téma Setkání s hornictvím. S dětmi jsme navštívili polskou školu, nahlédli do cizího prostředí a výuky a absolvovali jsme nabitý program. Společně s polskými dětmi jsme se zúčastnili kulturního programu na škole v Gaszowicích, návštěvy muzea ve městě Rybnik, exkurze do dolu Ignác a vše završili výborným obědem s našimi novými polskými kamarády.

Za necelý měsíc nás na oplátku navštívili na naší škole, kde jsme společně prošli česko-polskými aktivitami, malovali, mluvili spolu anglicky a zažili spolu spoustu legrace.

Celý projekt jsme si velmi užili. J

Paní uč. Kutálková a 3. C

fotogalerie zde