1. ročník – testování 2. 9. 2021, 6. 9. 2021, 9. 9. 2021

2. – 9. ročník – testování 1. 9. 2021, 6. 9. 2021, 9. 9. 2021

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – potvrzení o těchto skutečnostech je nutné předložit tištěné podobě.

Nebude-li zákonný zástupce žáka souhlasit s jeho testováním, musí pak dítě nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole, nesmí zpívat ani cvičit ve vnitřních prostorech.
Ve školní jídelně se stravuje odděleně.

V případě, že zákonný zástupce nesouhlasí ani s tímto opatřením, zůstává žák doma bez nároku na distanční výuku, rodič je povinen své dítě řádně omluvit třídnímu učiteli.

Testovaní žáci (popř. žáci s výjimkou – viz výše) nosí ochranu dýchacích cest ve společných prostorech (chodby, WC…), ve třídě při výuce nemusí.

 

Informace k pohybu třetích osob ve škole:

Třetím osobám (rodiče, zákonní zástupci aj.) je vstup do školy mimo výjimečných situací zakázán.

V případě pohybu ve škole musí dodržovat zvýšená hygienická opatření – desinfekce rukou u vstupu, po celou dobu mít nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2).