Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO každoročně hodnotí environmentální aktivity škol v regionech ČR. Klíčovým záměrem projektu je především podpora rozvoje environmentální výchovy na školách. Dalším záměrem je prezentovat školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Hodnocení je rozděleno do tří stupňů dle aktivit školy. Naše škola získala titul nejvyšší – Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.