Omezení provozu škol a školských zařízení

Od 1. března 2021 0:00 hodin se Nařízením vlády ze dne 24. února 2021 a dalších aktualizací na území celé České republiky v oblasti školství nařizuje uzavřít školy a školská zařízení.

Všechny ročníky včetně přípravné třídy přecházejí na dobu neurčitou na distanční formu vzdělávání. Vyučování bude probíhat dle již stanovených rozvrhů, jako v minulém období formou on-line a off-line. Žákům bez přístupu k internetu budou učivo předávat opět členové školního poradenského pracoviště. Osobní konzultace jsou možné.

Organizace školního stravování:

Všem žákům byly od pondělí obědy školou odhlášeny. Žáci mají stále nárok na dotované obědy neboť distanční forma vzdělávání je povinná. Zájemci o školní stravování se přihlásí do pondělí 1. 3. 2021 do 9. 00 hodin buď přes webovou aplikaci strava.cz nebo telefonicky p. vedoucí Martina Dubská 596 715 017, 725 975 582. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů denně od 12.00 – 13.00 hodin ze zadního vchodu do školní jídelny – rampa.

Společně to zvládneme, snad se brzy opět budeme setkávat ve škole v běžném provozu. Veškeré změny v organizaci budou uvedeny na webových stránkách školy a sociálních sítích.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Ludmila Večerková, ředitelka školy