V pátek 29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny pro žáky, výuka neprobíhá, provoz ŠD přerušen, ŠJ nevaří.

Organizace výuky od 1. února 2021 bude upřesněna podle aktuálních pokynů MŠMT.