Dle nařízení MŠMT bude výuka na základní škole probíhat následovně:

Prezenční výuka (ve škole):

Přípravná třída, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C

Příchody do školy-časy i určené vchody, rozvrhy, organizace obědů i pobyt ve školní družině zůstává dle již nastavených pravidel. Obědy i svačinky mají děti, které je běžně odebírají navedeny školou. Pokud nebudete obědy nebo svačinky chtít, proveďte sami odhlášku. Školní družina bude pro standardně přihlášené žáky v běžném provozu denně od 6.00 – 17.00 hodin. Není nutno děti znovu hlásit. Jednotlivá oddělení budou fungovat pro každou třídu zvlášť, aby byla dodržena všechna hygienická pravidla.

 

Distanční výuka – povinná:

Pro všechny zbývající třídy od 3. až do 9. ročníku.

Rozvrhy jednotlivých tříd zůstávají beze změny, tak jak byly nastaveny. Některé hodiny on-line, některé off-line. Upozorňujeme, že distanční výuka je pro žáky povinná a v případě jejich neúčasti je potřeba omluvenka.

Žáci, kteří nemají přístup k internetu, budou dostávat učební materiály prostřednictvím asistentů, tak jako v předchozím období. Žáci, přestože jsou na distanční výuce, mají nárok na dotovaný oběd. Přihlašování na obědy provádějte prosím běžným způsobem. Výdej obědů bude probíhat denně do jídlonosičů od 13.00 – 14.00 hodin zezadu školní kuchyně – rampa- kancelář vedoucí školní jídelny.

Pro jakékoliv dotazy prosím kontaktujte vedení školy na email: ludmila.vecerkova@zsformana.cz nebo telefonicky: 725975571.

Děkujeme za pochopení, budeme se těšit snad brzy na osobní setkání s našimi žáky v lepších časech.

Vedení školy