Organizační pokyny k pobytu ve školní budově  od 18.11. do 20.11. 2020.
Příchod dětí do ranní družiny – pro nahlášené, běžným způsobem:

U dveří ŠD v 1. p. budou přiděleny jednotlivým vychovatelům. Odchody dětí domů opět dle nahlášení vždy  po zazvonění, jak jste zvyklí, přijdou děti za vámi. Děti odcházející po obědě odchází přímo z jídelny ven. Čekejte před školou. Vyučování bude do konce týdne do 11.40 hodin. Po celou dobu pobytu ve škole musí být rouška. Jedna vystačí na cca 2 hodiny. Dětem dejte sebou takový počet, který koresponduje s délkou jejich pobytu v budově školy.

Příchody jednotlivých tříd – dodržujte prosím časy příchodů, děti se nesmí potkávat:

Přípravná třída od 7.40 do 7.50 paní učitelka čeká před hlavním vchodem školy

1.A od 7.40 do 7.50 hlavní vchod školy

1. B od 7.40 do 7.50 vedlejší vchod/používaný při volbách

1.C od 7.40 do 7.50 vedlejší vchod MŠ/jídelna

2. A od 7.50 do 8.00 hlavní vchod školy

2.B od 7.50 do 8.00 vedlejší vchod/používaný při volbách

2.C od 7.50 do 8.00 vedlejší vchod MŠ/jídelna

Děkujeme za spolupráci a pochopení. Společně to zvládneme. Těšíme se na vás!!!

Vedení školy