Nový ministr zdravotnictví vyzval včera – v úterý ředitele škol, aby zvážili možnost vyhlášení ředitelského volna na pátek.
Vážíme si jeho nabídky a zároveň chceme rodiče našich žáků informovat, že ředitelka Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace  se rozhodla volno nevyhlásit a škola bude v pátek 25. 9. fungovat jako každý jiný pátek.
Neznamená to, že bychom podceňovali epidemiologickou situaci, na Formance se chováme zodpovědně a dodržujeme bezpečnostní opatření. Dětí a pedagogů však chybí minimum, a proto jsme se rozhodli upřednostnit vzdělávání žáků a zájem rodičů, kteří by na poslední chvíli museli řešit program pro své děti a absenci na svých pracovištích.

Pokud si rodiče budou přát mít dítě tento den doma, mohou jeho nepřítomnost omluvit standardním způsobem.

Děkujeme za pochopení a za pozornost.

Mgr. Ludmila Večerková, ředitelka školy