V letošním školním roce 2019/2020 se naši žáci opět zúčastnili celostátní soutěže „iKid“ pod vedením p. uč. Pláškové, kterou pořádá již několik let firma KPMG.
Jedná se o soutěž mladých vynálezců a následně podnikatelů. Soutěž začala obvyklým způsobem, ale od března 2020, kdy nás postihla pandemie, pokračovala jen on–line přes počítač. Workshopy i schůzky s mentorem panem Jaroslavem Procházkou jsme měli rovněž on–line.

V týmu základní školy F. Formana byli žáci ze 6. B – Julie Dubská, Jakub Kormančík, David Olšák, Jonáš Šonovský, Dominik Kratochvíl a žák 8. A – Ondřej Šabo. Dětského mentora nám dělal žák 9. B Dominik Badošek, který se účastnil soutěže minulý školní rok.

Děti pracovaly na IDL – inteligentním dávkovači léků. Na konci května firma KPMG z důvodu pandemie soutěž zrušila. Našli se ale nadšenci z Brna, kteří se rozhodli, že soutěž alespoň nějakým způsobem dokončí. Náš tým se přihlásil a finále probíhalo 18. 6. 2020. Některé týmy byly fyzicky přítomné na finále, některé on–line. My jsme patřili mezi týmy, které se připojily na dálku.

Podívejte se na video

Bude-li soutěž pořádána i v příštím školním roce, rádi bychom se opět zúčastnili.

V Ostravě 24. 6. 2020

Mgr. Marie Plášková