Vážení rodiče předškoláků,
vzhledem k Opatření ministra školství k organizaci zápisů k povinné školní docházce, čj.: MSMT-12639/2020-1,
ze dne 18. 3. 2020 dochází k následujícím změnám:

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

1) Termín zápisu:  1. dubna – 30. dubna 2020

2) Organizace zápisu:

a) bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

b) je-li možné, i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

  • prostřednictvím datové schránky občana
  • prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem
  • poštou (doporučený dopis)

c) osobně doručit do školy po celý kalendářní měsíc duben, vždy v pondělí a středu od 8.00 do 14.00

Komentář ředitelky: Na základě dosavadních zkušeností – datovou schránku občana a elektronický podpis emailu má aktuálně minimum rodičů, zbývá tedy doporučeně poštou nebo osobně. Předpokládáme tedy, že většina rodičů podá žádost osobně. Aby nedocházelo ke kumulaci  osob,  rozšiřujeme nově možnost rezervace termínu a času návštěvy prostřednictvím telefonického objednání na čísle: 725 975 571

3) Co poslat/přinést  (v krajním případě bude možné vyplnit přímo ve škole)

a) žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
b) zápisní list pro školní rok 2020-2021
c) žádost o odklad povinné školní docházky, doložená doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře, příp. klinického psychologa

Výše uvedené žádosti vyplňte na PC případně hůlkovým písmem. Tiskopisy jsou k dispozici ke stažení a tisku zde a rovněž je lze vyzvednout u hlavního vchodu do naší školy.
d) rodný list dítěte – kopie (v krajním případě bude možno ofotit přímo ve škole)
e) občanský průkaz – kopie (v krajním případě bude možno ofotit přímo ve škole)

 4) Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (zmocnění k zastupování – plná moc)

 

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU – byla výše uvedeným Opatřením zrušena, pokud nám to situace umožní, setkání s dětmi proběhne v měsíci červnu, v tomto případě Vás budeme včas informovat.

Závěrem:  Zachovejme klid a rozvahu. Společně to zvládneme!
Mgr. Ludmila Večerková v. r., ředitelka školy

 

Dokumenty ke stažení zde v PDF:

Žádost-o-přijetí-dítěte-k-základnímu-vzdělávání

Zápisní list-pro-školní-rok-2020-2021

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

 

Dokumenty ke stažení zde v Microsoft Word:

Žádost-o-přijetí-dítěte-k-základnímu-vzdělávání

Zápisní list-pro-školní-rok-2020-2021

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

 

Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem Fr. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina,
IČ: 70944661

Kontakt: www.zsfformana.cz  
E-mail: posta@zsformana.cz  
Tel: 725 975 571  
Datová schránka: 92umqs3