V DOBĚ VYHLÁŠENÉ KARANTÉNY OD 16. 3. DO 23. 3. 2020 JSOU STANOVENY TYTO ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST:

PONDĚLÍ:  8:00 hod. – 14:00 hod.
STŘEDA:    8:00 hod. – 10:00 hod.

V této době si můžete vyzvednout potvrzení pro zaměstnavatele – paragraf.